App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Hồng Hoang: Bần Đạo Hồng Vân Là Đệ Nhất Ngoan Nhân

0

0

75

Xuyên việt thế giới Hồng hoang, trở thành Hồng Hoang đệ nhất con ma đen đủi Hồng Vân.

Vốn định Hồng Quân ba nói sau khi liền trốn đi cẩu ngang nhau cướp kết thúc.

Không nghĩ đến Hồng Quân mới vừa thành thánh hắn đã tỉnh lại lựa chọn hệ thống.

Biết rõ Hồng Hoang đến tiếp sau phát triển Hồng Vân tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào.

Liền toàn bộ Hồng Hoang bên trong tiết tấu triệt để đi chệch.

Hồng Hoang đệ nhất người tốt? Không! Ta là Hồng Hoang đệ nhất ngoan nhân!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play