App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

0

6

3200

Đây là một người hiện đại trở lại cổ đại, trở lại một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì siêu phàm thế giới chân thật, dựa vào đem hết thảy số liệu thuộc tính hóa dị năng, chậm rãi quật khởi chuyện xưa.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play